Cảm ơn Quý khách là đại lý của SFD NUTRITION VIET NAM thời gian qua. Chúng tôi chính thức ra chính sách mới cho các đại lý mong được ủng hộ của quý khách. Chính sách lấy hàng các đại lý và câu lạc bộ thể hình lấy hàng thường xuyên. Với khách hàng muốn làm đại lý xin vui lòng liên hệ với SFD NUTRITION VIET NAM