Tổng hợp các nguồn thực phẩm tốt nên dùng

Giá trị dinh dưỡng dựa trên 100g thực phẩm. Giá trị dinh dưỡng chỉ mang tính tương đối vì đối với mỗi loại thực phẩm, giá trị dinh dưỡng sẽ thay đổi khi tình trạng thực phẩm khác nhau và chế biến khác nhau

Để chính xác nhất, tham khảo tại 2 website sau: nutritiondata.self.comglycemicindex.com

Nguồn thực phẩm chứa protein (chất đạm) khuyên dùng

Tổng hợp các nguồn thực phẩm tốt nên dùng - protein

Nguồn thực phẩm chứa carb (tinh bột) khuyên dùng

Tổng hợp các nguồn thực phẩm tốt nên dùng - carb

Nguồn thực phẩm chứa fat (chất béo) khuyên dùng

Tổng hợp các nguồn thực phẩm tốt nên dùng - fat